SponsorHelp

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Definicje
  • Usługodawca – Brand Signals Paweł Tarnowski, ul. Poprawna 30b1/1, 03 – 984 Warszawa, NIP 9521816424, REGON 140592615. E-mail kontaktowy: [email protected]
  • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://sponsorhelp.pl, prowadzony przez Usługodawcę.
  • Konto – istniejący w Serwisie wpis powstały w wyniku rejestracji oraz akceptacji Regulaminu, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, umożliwiający korzystanie z funkcjonalności Serwisu.
  • Użytkownik – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz wpisana do rejestru REGON, która założyła Konto w Serwisie.
  • Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
  • Usługa – wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w szczególności polegająca na udostępnieniu funkcjonalności Serwisu, zapewnieniu sprawnego działania Serwisu oraz przechowywaniu, przetwarzaniu i zabezpieczeniu danych wprowadzanych przez Użytkownika.
 2. Usługodawca zwraca szczególną uwagę na ochronę prywatności osób korzystających z Serwisu. W tym celu Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i fizyczne, w tym systemy szyfrowania danych oraz systemy haseł, które pozwalają na skuteczną ochronę przetwarzanych danych osobowych. Usługodawca zapewnia stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych osobowych, co sprawia, że dane są chronione w jak najwyższym stopniu.
 3. Zagrożeniem dla osób korzystających z Usług, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania poczty elektronicznej istotne jest, aby Użytkownik posiadał program antywirusowy i stale go aktualizował.
 4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu jest związane z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu Serwisów, w szczególności możliwością otrzymania niezamówionej informacji handlowej, obecnością wirusów komputerowych czy szkodliwego oprogramowania, oprogramowania szpiegującego działania osób w Internecie, a także możliwością narażenia na działania typu cracking lub phishing, jak również inne próby uzyskania bezprawnego dostępu do Konta. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zminimalizowania wskazanych w niniejszym ustępie zagrożeń.
 5. Osoby korzystające z Serwisu przyjmują do wiadomości, że mimo stosowania przez Usługodawcę rozmaitych technologii informatycznych nie istnieje pełne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.
 6. Usługodawca będzie przetwarzał do własnych celów statystycznych i marketingowych następujące dane charakteryzujące sposób korzystania z Serwisu:
  1. adres IP osoby korzystającej z Serwisu;
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub systemu teleinformatycznego, z którego korzystała osoba odwiedzająca Serwis;
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług przez Użytkownika;
  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług;
  5. informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez osoby które go odwiedzają.
 1. Dla celów uzyskania danych, o których mowa w ust. 6, osoba odwiedzająca Serwis, po wejściu na stronę główną Serwisu, jest informowana o przechowywaniu przez Usługodawcę na jego urządzeniach (komputerach, smartfonach, tabletach itp.) plików typu ,,cookies’’ niezbędnych do prawidłowego korzystania z Serwisu lub świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 2. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników oraz osób przeglądających Serwis (takich jak komputer, smartfon, tablet itp.), przesyłane przez strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Serwisu dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej Serwisu w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej Serwisu wybranych przez Użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Każda osoba korzystająca z Serwisu może wycofać zgodę wskazaną w ust. 7, za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez nią urządzeniu telekomunikacyjnym. Cofnięcie wskazanej zgody może powodować niemożność dalszego korzystania z Serwisu lub jego funkcjonalności.
 4. Pliki „cookies” wykorzystywane są przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do działania Serwisu, tj. w celu:
  1. przechowywania identyfikatora sesji i zapamiętywania preferencji Użytkowników,
  2. zapewniania poprawnego działania pewnych funkcjonalności strony internetowej Serwisu, np. ułatwienia logowania się do Konta Użytkownika oraz umożliwiania przechodzenia między podstronami internetowymi Serwisu bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie,
  3. zabezpieczenia Serwisu, np. w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym,
  4. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.
 1. Pliki ,,cookies’’ nie przechowują żadnych danych osobowych ani haseł w postaci jawnej.
 2. Zapisanie plików „cookies” w pamięci urządzenia z którego korzystała osoba odwiedzająca Serwis umożliwia również wyświetlanie jej informacji związanych z Serwisem, podczas przeglądania przez nią innych stron w Internecie.
 3. Usługodawca stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania z Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 4. Wyróżnić można szczegółowy podział plików ,,cookies’’, wykorzystywanych przez Usługodawcę:
  1. ze względu na niezbędność do realizacji usługi:
   1. niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Serwisu lub jej funkcjonalności z których Użytkownik chce skorzystać. Niektóre z nich zapewniają także bezpieczeństwo usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną,
   2. funkcjonalne – są ważne dla działania strony internetowej:
    1. służą wzbogaceniu funkcjonalności strony internetowej Serwisu; bez nich strona internetowa Serwisu będzie działała poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji Użytkownika,
    2. służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności strony internetowej Serwisu; bez nich może obniżyć się poziom funkcjonalności strony internetowej Serwisu, ale ich brak nie powinien uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
    3. służą większości funkcjonalności strony internetowej Serwisu; ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.
   3. biznesowe – umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu, o który udostępniona jest strona internetowa Serwisu; ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów subsydiujących jej działanie. Do tej kategorii należą np. „cookies” reklamowe.
  2. ze względu na czas przez jaki „cookies” będą umieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika:
   1. cookies sesyjne (session cookies)- „cookies” umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), i są wykasowane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się ze strony internetowej Serwisu,
   2. cookies stałe (persistent cookies)- nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu Użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności, w zależności od ustawień właściciela strony internetowej.
  3. ze względu na pochodzenie – administratora stron internetowych, który zarządza „cookies”
   1. cookies własne (first party cookies)- cookies” umieszczone na stronie internetowej Serwisu bezpośrednio przez Usługodawcę,
   2. cookies zewnętrzne (third-party cookies)- cookies” umieszczane na stronach internetowych przez inne podmioty niż Usługodawca,
  4. ze względu na cel jakiemu służą:
   1. konfiguracji stron internetowych – umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronie internetowej Serwisu,
   2. bezpieczeństwo i niezawodność strony internetowej Serwisu – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności strony internetowej Serwisu,
   3. uwierzytelnianie – umożliwiają informowanie, gdy Użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu strona internetowa Serwisu może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje,
   4. stan sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak Użytkownicy korzystają ze strony internetowej Serwisu; pliki „cookies” służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania strony internetowej Serwisu,
   5. procesy – umożliwiają sprawne działanie strony internetowej Serwisu oraz dostępnych na niej funkcji,
   6. reklamy – umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla Użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców; pliki „cookie” mogą być też używane do personalizowania reklamy, a także do wyświetlania reklam poza stroną internetową Serwisu,
   7. lokalizacja – umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji Użytkownika,
   8. analizy i badania, audyt oglądalności – umożliwiają Usługodawcy lepiej zrozumieć preferencje Użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj Usługodawca lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych Użytkowników.
  5. ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika
   1. nieszkodliwe – obejmuje cookies:
    1. niezbędne do poprawnego działania strony internetowej Serwisu,
    2. potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności strony internetowej Serwisu, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego ze śledzeniem Użytkownika,
   2. badające – wykorzystywane do śledzenia Użytkowników, jednak nie obejmują informacji pozwalających (bez innych danych) zidentyfikować konkretnego Użytkownika.