SponsorHelp

Korzyści ze sponsoringu nie tylko dla wielkich graczy

Znajomość marki ma wpływ na skuteczność i efektywność działań sponsoringowych. Nie oznacza to jednak, że mniej popularne brandy nie osiągają korzyści ze sponsoringu. Podczas tegorocznego Noworocznego Spotkania Rodziny Olimpijskiej estymowana wartość kapitału relacyjnego dla Grupy Dobry Hotel wyniosła 427 585 zł. To wynik tylko nieznacznie niższy od Sponsora Kolekcji Olimpijskiej 4F – 465 728 zł

Wartość kapitału relacyjnego obliczana jest dla przedstawicieli grup interesariuszy uczestniczących w projekcie sponsoringowym, na podstawie współczynnika zaangażowania i zasięgu ich obecności w mediach (engagement rate, media impressions), rodzaju i wielkości organizacji, które reprezentują, a także średniej ceny rynkowej udziału istotnych osobistości w wydarzeniach komercyjnych (keynote speakers, business experts, celebrity appearances). Uwzględniane są także atrybuty projektu wpływające na skuteczność rozwijania relacji oraz ważność grup interesariuszy dla poszczególnych branż sponsorów wyznaczone na postawie ogólnopolskiego badania “Zagadnienia i trendy sponsoringu” przeprowadzonego wśród sponsorów (SurveyLab 2022).